03/08/2011

thứ năm - hạt tiêu, ớt và mù tạt.bù lu bù loa.
bản thân đã xử sự như 1 trò lố.


chị đã rơi tõm. đau và buồn.
còn em rơi, rơi bịch một phát. đau và nực cười.

giữa 'vô thức' và 'có ý thức' là sợi chỉ mỏng mảnh... không những làm đứt, em đã làm rối tung...

hôm nay chè đắng quá.